نکات مهم در نگارش بخش روش شناسی مقاله

در این مطلب به بررسی نکات مهم در نگارش بخش روش شناسی مقاله می‌پردازیم. بخش Methods یک مقاله پژوهشی مانند نقشه راه است که به هسته اصلی تحقیق می‌انجامد و خوانندگان را با راه و روشی که نویسندگان برای رسیدن به مقصد خود انجام می‌دهند آشنا می‌کند. در یک مقاله، بخش متدولوژی یا روش‌شناسی حاوی جزئیات ضروری است که پژوهشگران دیگر بتوانند آزمایش‌های این پژوهش را تکرار کرده و به خوانندگان کمک کنند که مطالعه را بهتر درک نمایند و همچنین نتایج آن را در نمونه‌های دیگر نیز مورد آزمون قرار دهند.

ماهیت توصیفی بخش متدولوژی، ممکن است باعث شود که تصور گردد این نگارش این بخش، یکی از ساده‌ترین بخش‌های مقاله باشد. در حالیکه، بیشترین اشکلات مطرح شده از سوی داوران مجله، به بخش متدولوژی مقاله اعمال می‌شود و بارها مشخص می‌گردد که این بخش با اغفال نگارش می‌شود. با سایت چاپ مقاله نارون ژورنال همراه باشید.

نکات مهم در نگارش بخش روش شناسی مقاله

در این مقاله سعی نموده‌ایم نکات مهم در نگارش بخش روش شناسی مقاله را بیان کنیم و اطلاعات کاربردی و مهم را برای شما ارایه نماییم. برای انجام این کار، چهار مرحله به هم پیوسته را برای نگارش بخش متدولوژی یا روش‌شناسی مقاله ذکر می‌کنیم.

مرحله اول. رویکرد روش‌شناسی خود در مقاله را روشن سازید

با معرفی رویکرد کلی خود در تحقیق شروع کنید. در حال بررسی چه مشكل یا سؤالی پژوهشی هستید و برای پاسخ به آن به چه نوع داده‌هایی نیاز دارید؟

 • روش‌ کمی. این روش، برای سنجش، رتبه‌بندی، طبقه‌بندی و تعیین الگوها و تعمیم واقعیت‌ها بسیار عالی است.
 • روش کیفی. این روش برای توصیف، تفسیر، زمینه‌یابی، و رفتن به عمق پدیده‌ها‌ و رویدادها بسیار کاربردی است.
 • روش ترکیبی. این روش برای ترکیب مزیت‌های ذکر شده برای هریک از دو روش فوق می‌باشد.

بسته به رشته و رویکرد شما (روش کیفی، کمی و ترکیبی)، ممکن است بخش متدولوژی را با بحث در مورد منطق و مفروضات پایه و اساس در پژوهش خود شروع کنید.

 • آیا هدف شما از انجام پژوهش بررسی یک مساله عملی یا یک مساله تئوری بود؟
 • چرا این روش، مناسب ترین روش برای پاسخ به سؤالات تحقیق شماست؟
 • آیا ای این روش در حیطه پژوهشی شما یک روش استاندارد و معمول است یا اینکه شما باید برای
 • استفاده از آن توضیحات یا توجیحاتی ارایه کنید؟
 • آیا ملاحظات اخلاقی یا فلسفی در کاربرد این روش وجود دارد؟
 • آیا روش شما می‌تواند مباحث مربوط به روایی و پایایی را تضمین کند؟

مرحله دوم. توصیف روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات

هنگامی که رویکرد روش‌شناختی کلی خود را معرفی کردید، باید جزئیات کاملی از روش‌هایی که برای انجام تحقیق استفاده نموده‌اید را ارائه دهید. اعم از ابزارها، رویه‌هایی که برای جمع آوری داده‌ها استفاده کرده‌اید و معیارهایی که برای انتخاب شرکت کنندگان یا منابع در نظر گرفته‌اید را مطرح سازید.

روش‌های کمی

 • پژوهش زمینه‌یابی (Surveys)

توضیح دهید که کجا، چه زمانی و چگونه به انجام زمینه‌یابی اقدام نموده‌اید.

 • چگونه سوالات را طراحی کردید و سوالات در چه فرمتی هستند (چند گزینه‌ای، مقیاس درجه‌بندی و یا طیف لیکرت)؟
 • برای انتخاب شرکت کنندگان از چه روش نمونه‌گیری استفاده کردید؟
 • آیا شما از طریق تلفن، نامه پستی، ایمیل یا به صورت حضوری نظرسنجی انجام داده اید و شرکت کنندگان به چقدر زمان نیاز داشتند تا پاسخ‌های خود را ارایه دهند؟
 • اندازه نمونه چقدر بود و آنها چقدر به سوالات پاسخ دادند؟

همچنین، شما می‌توانید نسخه کامل پرسشنامه‌های خود را در بخش ضمایم مقاله پیوست کنید. 

 • پژوهش آزمایشی

جزئیات کاملی از ابزارها، تکنیک‌ها و رویه‌هایی که برای انجام آزمایش استفاده کرده‌اید ارائه دهید.

 • آزمایش را چگونه طراحی کرده‌اید؟
 • چگونه شرکت کنندگان را به خدمت گرفته‌اید؟
 • چگونه متغیرها را دستکاری و اندازه گیری کردید؟
 • در آزمایش از چه ابزار یا فناوری استفاده کرده‌اید؟

در پژوهش‌های آزمایشی، بسیار ضروری است که اطلاعات جزیی و دقیق مکفی ارایه دهید تا سایر پژوهش‌گران نیز بتوانند با استفاده از روش شما، آزمایش شما را تکرار کنند.

 • روش تحقیق متکی بر داده‌های موجود (existing data study)

تشریح نمایید که چگونه مواد موجود (مانند داده‌‌های منتشر شده یا آرشیو شده) را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید.

 • از کدام منابع برای جمع‌آوری مفاد مورد مطالعه استفاده نموده‌اید؟
 • داده‌هایی که قصد بررسی آنها را دارید چگونه تولید شده‌‌اند؟
 • چه ملاکی برای انتخاب داده‌ها و مواد مورد بررسی‌‌تان اعمال نموده‌اید؟

پژوهش‌های کیفی

 • مصاحبه با گروه‌های هدف

در این نوع روش، اینکه چه زمانی و چگونه به انجام مصاحبه‌ها پرداخته‌اید را توصیف نمایید.

 • چگونه مشارکت‌کنندگان را پیدا کرده و انتخاب نموده‌اید؟
 • چند نفر در پژوهش شما شرکت کردند؟
 • فورمت مصاحبه شما به چه شکلی بود (مصاحبه باساختار، نیمه ساختار و بدون ساختار)؟
 • مصاحبه‌ها چقدر طول کشید و چگونه ثبت شدند؟
 • روش مشاهده شرکت‌کنندگان

در این روش می‌بایست توصیف نمایید که چه زمانی و چگونه مشاهده را انجام دادید.

 • چه گروه یا جامعه‌ای را مشاهده کردید و چگونه به آنها دسترسی پیدا کردید؟
 • چه مدت زمانی برای انجام تحقیق گذراندید و مکان پژوهش کجا بود؟
 • چگونه داده‌های خود را ثبت کردید (مثلاً فیلمبرداری، یادداشت برداری و غیره)؟
 • روش تحقیق متکی بر داده های موجود (existing data study)

اینکه چگونه مفاد مورد بررسی خود را (مانند مطالب یا تصاویر) برای تحلیل انتخاب کردید.

 • چه نوع مواد و ابزاری (materials) برای تحلیل استفاده نموده‌اید؟
 • چگونه آنها را جمع آوری و انتخاب کرده‌اید؟

مرحله سوم. توصیف روش‌های تحلیل

در مرحله بعد، باید نحوه پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها را مشخص کنید. از وارد شدن به جزئیات بیش از حد خودداری کنید. در این مرحله نباید شروع به ارائه یا بحث در مورد هر یک از نتایج خود کنید.

پژوهش‌های کمی

در تحقیقات کمی، تجزیه و تحلیل شما بر اساس اعداد خواهد بود. در بخش روش این نوع پژوهش احتمالاً اطلاعات زیر را مدنظر قرار دهید:

 • نحوه تهیه داده‌ها قبل از تجزیه و تحلیل آن (به عنوان مثال چک کردن داده‌های مفقود شده، حذف فاصله‌های دور، تبدیل متغیرها)
 • از کدام نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کرده‌اید (به عنوان مثال SPSS یا Stata)
 • از کدام روش‌های آماری استفاده کرده‌اید (مثلاً تحلیل رگرسیون)

پژوهش‌های کیفی

در پژوهش کیفی، تحلیل شما بر اساس گفتار، تصاویر و یا مشاهدات است. روش‌هایی که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تحلیل محتوا: طبقه‌بندی و بحث درباره معنی لغات، اصطلاحات و جملات
 • تحلیل شماتیک یا موضوعی (Thematic analysis): کدگذاری و بررسی دقیق داده ها برای شناسایی مضامین و الگوهای گسترده
 • تحلیل گفتمان (Discourse analysis): مطالعه روابط و معانی با توجه به زمینه اجتماعی آنها

مرحله چهارم: گزینه‌های روش شناختی خود را ارزیابی و توجیه کنید

در متدولوژی، شما باید به این مساله بپردازید که چرا این روش را انتخاب کرده‌اید؛ به ویژه اگر استانداردترین روش را در مورد موضوع خود به کار نگرفتید. معین کنید که چرا روش‌های دیگر برای بررسی هدف شما مناسب نبودند و نشان دهید که چگونه این رویکرد به دانش یا درک جدید کمک می‌کند.
می‌توانید به بیان محدودیت‌ها و نقاط ضعف رویکرد خود بپردازید اما توجیه کنید که چگونه نقاط قوت کار باعث شد شما محدودیت‌‌های آن را کنار بگذارید.

توصیه‌هایی برای نگارش بدون نقص بخش روش‌شناسی مقاله

به یاد داشته باشید که هدف شما فقط توصیف روش نیست بلکه نشان دادن چگونگی و چرایی استفاده از آن و نشان دادن اینکه تحقیق شما چقدر با دقت انجام شده است.

۱- روی اهداف و سؤالات تحقیق خود متمرکز شوید

بخش متدولوژی باید به روشنی نشان دهد که چرا روش‌ پژوهش شما متناسب با اهداف شماست و خواننده را متقاعد می‌کند که شما بهترین رویکرد ممکن را برای پاسخ به سوال پژوهشی خود انتخاب کرده‌اید. در طول این بخش، تمامی انتخاب‌های خود را به هدف اصلی پژوهش خود پیوند زنید.

۲- به منابع مرتبط ارجاع دهید

وقتی شما به مقالات و منابع قوی اشاره می‌کنید که در آنها نیز روشی مشابه روش شما انتخاب شده است، با این کار قدرت کار خود را دوچندان می‌کنید.

 • تأیید کنید که برای برگزیدن این روش پژوهش، مقالات و منابع مهم را خوانده‌اید و از آنها پیروی نموده‌اید
 • در مورد اینکه چگونه روشهای مختلف را ارزیابی نموده‌اید و روش خود را از بین آنها انتخاب نموده‌اید صحبت کنید
 • نشان دهید که شما یک رویکرد روش شناختی جدید را برای برطرف کردن شکاف در ادبیات انجام داده‌اید

۳- در هنگام نگارش خوانندگان مقاله را در محور اصلی قرار دهید.

در نظر بگیرید که چه مقدار اطلاعاتی را باید ارائه دهید و به ارایه جزئیات غیرضروری نپردازید. اگر از روش هایی استفاده می‌کنید که در حیطه علمی خود رایج هستند، احتمالاً نیازی به پیش زمینه یا توجیه زیادی ندارید. اما اگر رویکردی را که در زمینه خود کمتر رایج است اتخاذ می کنید، شاید لازم باشد گزینه روش شناختی خود را توضیح و توجیه کنید.

در هر صورت، متدولوژی شما باید متنی شفاف و ساختار یافته باشد که نه فقط لیستی از جزئیات فنی و مراحل انجام پژوه بلکه استدلالی از رویکرد شما باشد.

۴- موانع روش خود را توصیف کنید

اگر در جمع‌آوری یا تجزیه و تحلیل داده‌ها با مشکل روبرو شدید، نحوه برخورد با آنها را توضیح دهید. نشان دهید که چگونه تأثیر هرگونه موانع غیرمنتظره را به حداقل رسانده اید. به انتقادات احتمالی روش خود پاسخی شفاف ارایه دهید تا نشان داده باشید که چقدر در ظول پژوهش خود حساس و دقیق هستید.

موسسه نارون ژورنال ارائه دهنده خدمات چاپ مقاله و ترجمه مقاله

در این مطلب به بررسی نکات مهم در نگارش بخش روش شناسی مقاله پرداختیم و چهار گام اساسی در نگارش این بخش از مقاله را ارایه دادیم. موسسه نارون ژورنال ارائه دهنده خدمات مختلف برای پژوهشگران می‌باشد. این موسسه که خود صاحب‌امتیاز مجلات علمی داخلی مختلفی است، با داشتن سال‌ها تجربه در حیطه انتشار مقالات و چاپ مقالات، سعی دارد تا به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید خدمات پژوهشی ارائه نماید. این خدمات در حیطه چاپ مقاله، پذیرش مقاله و ترجمه تخصصی مقاله به همره ادیت تخصصی مقاله، فورمت‌بندی مقاله بر اساس دستورالعمل‌های آن و سابمیت و ارسال مقاله می‌باشند.

متقاضیان دریافت خدمات پژوهشی می‌توانند با مراجعه به صفحه ثبت سفارش ما، درخواست خود را ارسال نمایند. همکاران ما بعد از بررسی دقیق درخواست شما، در کوتاه‌ترین زمان ممکنه پاسخ درخواست شما را ارائه خواهند نمود. همچنین، می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما، به‌صورت تلفنی با همکاران ما در بخش‌های مختلف در ارتباط باشید.

ثبت ديدگاه